KRYZYS ENERGETYCZNY A WZROST ZNACZENIA WODORU

Podsumowanie konferencji wodorowej

Do rozpoczęcia konferencji zostało

15 listopada 2022 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Niewiadomski
Klub Energetyczny
dr hab. Grzegorz Tchorek
Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

IDEA KONFERENCJI WODOROWEJ

Wodór określany mianem paliwa przyszłości może zastąpić węglowodory w wielu obszarach związanych z produkcją energii, ciepła, napędów pojazdów, a także służyć do magazynowania energii. Pytanie w jakim tempie będzie postępować ten proces ? Czy obecny kryzys może być katalizatorem przemian, czy też w obliczu spowolnienia gospodarczego zaobserwujemy technologiczną stagnację?  Kryzys naftowy lat 70-tych ubiegłego stulecia pokazał, że drastyczny wzrost cen paliw może
z jednej strony skierować gospodarki w kierunku zwiększania efektywności energetycznej, a z drugiej dać impuls do poszukiwań rozwiązań mających na celu zastąpienie dotychczasowych źródeł energii.

Polska jest trzecim w Europie, a piątym na świecie producentem wodoru, lecz jest to wodór tzw. szary powstający w procesie reformingu parowego metanu a więc z węglowodorów. Docelowo  chodzi o to, by paliwo przyszłości otrzymywać poprzez elektrolizę napędzoną energią z OZE. Mimo znaczącego przyrostu fotowoltaiki w ostatnich latach, to cały czas nie mamy nadwyżek z odnawialnych źródeł energii. Takowe pojawią się gdy po pierwsze zostanie odblokowana energetyka wiatrowa
na lądzie, a także zostaną zbudowane moce wiatrowe na morzu. Ważnym źródłem energii na potrzeby produkcji wodoru może być również energetyka jądrowa.

Polska – mimo nie najlepszych warunków hydrologicznych, może odegrać znaczącą role w rozwoju gospodarki wodorowej. Oprócz know how nasze kadry inżynierskie mają potencjał do zwiększania wydajności i poszukiwania oszczędności w tym procesie. Sprawność samej elektrolizy a później konwersji paliwa na energię jest cały czas niska, przez co jest duże pole dla innowacji i rozwoju technologii.  Podczas listopadowej konferencji, której przyświeca hasło: KRYZYS ENERGETYCZNY A WZROST ZNACZENIA WODORU będziemy dyskutować na temat strategicznych kierunków rozwoju gospodarki wodorowej
w Polsce, zastosowaniu tego paliwa przez polskie przedsiębiorstwa, wodorowej alternatywie dla węglowodorów w transporcie,
a także integracji tego paliwa przyszłości w systemie gazowniczym.

Mamy nadzieję, że obecny kryzys stanie się szansą dla rozwoju wodoru, a tym samym zmniejszenia zależności polskiej gospodarki od węglowodorów z importu.

Michał Niewiadomski, Klub Energetyczny

dr hab. Grzegorz Tchorek, Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

Data konferencji

15 listopada 2022 godz. 9:00

Miejsce konferencji

Wydział Zarządzania UW,
Aula C
ul. Szturmowa 1/3,
Warszawa

Kontakt

Michał Niewiadomski
Klub Energetyczny
Tel. +48 502 372 373

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Srebrny