Uniwersytet Warszawski, Klub Energetyczny oraz Instytut Energetyki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn. Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru

09:00 - REJESTRACJA

9.45-10.10 PREZENTACJE PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

10:10 – 11:40 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE - Sesja 1

 • Jakie lekcje wyciągamy na najbliższe lata z obecnego kryzysu?
 • W jaki sposób chcemy zmniejszyć zależność Polski od importu węglowodorów?
 • Opłacalność technologii wodorowych przy obecnych cenach surowców energetycznych ?
 • Polski local content w rozwoju technologii – które nisze można zagospodarować?
 • Finansowanie inwestycji wodorowych – jaki system wsparcia jest potrzebny?
 • Kreacja ekosystemu wodorowego w Polsce w nowych warunkach – doliny wodorowe
 • Koszty transformacji wodorowej oraz jej finansowanie
 • Wodór jako sposób na dekarbonizację gospodarki
 • Stan kluczowych regulacji wodorowych na poziomie unijnym

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):

MODERATOR:

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15.45 WODÓR JAKO ALTERNATYWA DLA WĘGLOWODORÓW - TRANSPORT CIĘŻKI CZY INDYWIDUALNY – Sesja 3

 • Główne bariery rozwoju wodoru w transporcie
 • Doświadczenia z pojazdami wodorowymi w komunikacji miejskiej
 • Wykorzystanie wodoru w transporcie kolejowym
 • Wodór w transporcie dostawczym do 3,5 tony
 • Perspektywy zastosowania wodoru w transporcie ciężkim
 • Perspektywy rozwoju sieci stacji zasilania wodorem
 • Transport „ostatniej mili”

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):

MODERATOR:

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16.00 – 17:30 WODÓR W SYSTEMIE GAZOWNICZYM - Sesja 4

 • Wyzwania sektora gazowniczego w obliczu wodoryzacji
 • Wdrażanie rozwiązań hydrogen ready
 • Mieszanie wodoru z gazem
 • Urządzenia do współspalania wodoru gazem
 • Gotowość infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej do przyjęcia wodoru
 • Jak planować transformację systemu gazowniczego?

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):

MODERATOR