Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

 

 

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Instytut dysponuje również kompleksowymi rozwiązaniami na potrzeby gospodarki wodorowej w ramach Centrum Technologii Wodorowych CTH2., które jest integratorem technologii, wiedzy oraz doświadczenia w obszarze technologii wodorowych. CTH2 pełni rolę think tanku, który wykorzystuje potencjał naukowy oraz techniczny do prowadzenia badań naukowych, opracowania i dostarczania produktów rynkowych, a także prowadzenia szeroko rozumianego doradztwa w przedmiotowym zakresie oraz upowszechniania trwającej wiedzy w obszarze technologii wodorowych, z szczególnym naciskiem na rolę wodoru w transformacji energetycznej.

W ostatnich latach kadra CTH2 zrealizowała kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, obejmujących badania podstawowe, prace B+R czy prace zlecane bezpośrednio przez przemysł dotyczących wyżej wymienionych zagadnień. Centrum Technologii Wodorowych (CTH2 ) powstało w maju 2020 r., zrzesza ono grono ponad 60 ekspertów z różnych dziedzin inżynierii, w tym inżynierii procesowej, materiałoznawstwa, chemii, fizyki, energetyki, automatyki i sterowania, elektrotechniki czy chemii ciała stałego. CTH2 koordynuje i integruje aktywności związane z technologiami wodorowymi realizowanymi w Instytucie Energetyki przez: Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, Zakład Procesów Cieplnych, Oddział Ceramiki CEREL, Oddział Gdańsk oraz indywidualnych ekspertów. Prace te realizowane są w ramach projektów finansowanych m.in. przez NCBR, NCN, fundusze unijne, instytucje państwowe, ale również w ramach projektów komercyjnych.

Obszar działań CTH2 obejmuje m.in.:
– stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC)
– wysokotemperaturowe elektrolizery (SOE)
– projektowanie i konstrukcja instalacji energetycznych, w tym systemów typu Power-to-X
– obliczenia numeryczne i symulacje procesów zachodzących w instalacjach energetycznych i przemysłowych
– doradztwo i ekspertyzy w zakresie technologii wodorowych oraz sektora energetycznego
– gazyfikacja biomasy
– termochemiczne rozszczepianie wody (przy użyciu różnych cykli)
– wykorzystanie wodoru w procesach spalania (zastosowania przemysłowe, ciepłownictwo, wytwarzanie energii elektrycznej)
– doradztwo i ekspertyzy w zakresie wykorzystania wodoru w sektorze energetyki, energochłonnych gałęziach przemysłu i procesach.